Dag­center

Dagcenter Hejlskov

Dagcentret er personalebemandet fra kl. 09.00 - 15.00 på alle hverdage.

Tilbuddene i dagcentret henvender sig til beboere på plejecentret og dagbrugerne, som er visiteret dertil.
Aktiviteterne spænder fra kreative gøremål, kortspil, oplæsning, sang, bankospil til motionshold og træning, som bl.a. kan foregå på Egetoft.

Dagcentret samarbejder med frivillige hjælpere og pårørende, så aktiviteterne kan udvides i forhold til evt. ønsker og behov.

Man behøver ikke at deltage i aktiviteterne for at gå i dagcentret, mange kommer også blot for at hygge sig og få en snak med andre.

Aktiviteterne i dagcentret er nærmere beskrevet i det månedlige områdeblad og på opslagstavlerne i huset.

Her finder du pjecen - Dagcenter Hejlskov