Træ­ning

Tre fysioterapeuter og en ergoterapeut tilbyder træning

Træning kan foregå i egen lejlighed, i fællesrum, i centerbygningen eller udendørs afhængig af behov og muligheder.

Til dagligt er der to fysioterapeuter og en ergoterapeut på Hejlskov, som inddrages hver gang en ny beboer flytter ind, således at vi i samarbejde med boeren, familie/pårørende og plejepersonalet vurderer det individuelle behov og udarbejder en træningsplan. Vi sørger for de relevante hjælpemidler, så både borgere og personale er godt tilpas i hverdagen.

I centerbygningen har vi træningsredskaber, og så har vi omkring husene og centerbygningen gode stisystemer, hvor der er mulighed for gåture.