Leve-­bo­miljø

Målsætningen for et leve-bo miljø er at skabe et hjemligt og privat miljø

Et leve-bo-miljø giver muligheden for at få et hverdagsindhold, naboskab og fællesskab, så også svækkede beboere føler, der er ligeværd, nærvær og livsværdi i dagligdagen.

I Hejlskovs fem leve-bo-miljøer laver personalet mad, bager, gør rent, vasker tøj og ordner alle de forskellige sysler, der hører til i en familie i samarbejde med beboerne under hensyntagen til beboernes ressourcer, ønsker og behov.

Arbejdet er tilrettelagt, så beboerne har så stor medindflydelse som muligt på hverdagens gøremål.
Der købes ind, gøres rent, vaskes tøj og laves mad (varmt mad om aftenen). Beboerne hjælper i den udstrækning de kan og ønsker det.